Broj 2


Metalurgija 50 (2) 73 – 144 (2011)

Izvorni znanstveni radovi
J. Horsinka, J. Kliber, K. Drozd, I. Mamuzić – Približni model naprezanje-brzina deformacije krivulje za oblikovanje aluminijskih legura (str.81-84) PDF 3 MB
S. Mróz, P. Szota, H. Dyja, A. Kawałek – Teoretska i eksperimentalna analiza Cu-Al bimetalnih šipki u procesu valjanja (str.85-88) PDF 320 KB
B. Oleksiak, L. Blacha – Kinetika odstranjivanja olova iz Cu-Pb-Fe legure pročišćavanjem inertnim plinom (str.89-92) PDF 137 KB
R. Dañko – Inovativni razvoj tehnologija regeneriranja pijeska (str.93-96) PDF 196 KB
T. Frączek, C. Kolmasiak, M. Olejnik, Z. Skuza – Procjena učinkovitosti nekonvencionalnog nitriranja austenitnog čelika 316L (str.97-100) PDF 520 KB
T. Muhič, L. Kosec, G. Liedl, M. Pleterski – Procjena utjecaja operativnih parametara Nd:YAG pulsnog lasera na metalurška svojstva različitih alatnih čelika pomoću DOE softvera (str.101-105) PDF 240 KB
B. Sovilj, I. Sovilj-Nikić, D. Ješić – Metodologija mjerenja karakteristika i izbor materijala elemenata tribomehaničkih sustava (str.107-111) PDF 359 KB
J. Jurko, M. Gajdoš, A. Panda – Studija promjena ispod obrađene površine i pridruženi fenomeni u zoni rezanja tijekom bušenja nehrđajućeg čelika s niskim sadržajem ugljika (str.113-117) PDF 216 KB
Prethodna priopćenja
M. Holtzer, A. Bobrowski, B. Grabowska – Montmorilonit – usporedba metoda za njegovo određivanje u ljevaoničkim bentonitima (str.119-122) PDF 182 KB
J. Lis, A. Lis, C. Kolan – Istraživanje segregacije bora kod niskougljičnih čelika (str.123-126) PDF 256 KB
M. Petrič, J. Medved, P. Mrvar – Utjecaj usitnjavanja zrna i modifikacije eutektičke faze na stezanje pri skrućivanju AlSi9Cu3 legure (str.127-131) PDF 281 KB
V. Vuković, R. Radić, S. Čudić – Navarivanje vijenaca monoblok točka (MBT) čelika R7T za željeznička vozila (str.133-136) PDF 259 KB
Strukovni radovi
Z. Skuza, R. Prusak, R. Budzik – Suvremeni elementi sustava upravljanja kvalitetom u metalurškom poduzeću (str.137-140) PDF 156 KB
M. Andrejkovič, Z. Hajduová, L. Mixtaj, E. Weiss, R. Weiss – Unapređenje procesa u metalurškoj kompaniji (str.141-144) PDF 196 KB
Ostalo
Ilija Mamuzić – 10. međunarodni simpozij Hrvatskog metalurškog društva “Materijali i metalurgija” SHMD ’2012. : Prvo priopćenje – poziv za referate (str.75-78) PDF 98 KB