Broj 4


Metalurgija 49 (4) 289 – 360 (2010) 

Izvorni znanstveni radovi
S. Kut – Jednostavna metoda odredjivanja plastičnoga prijeloma i čvrstoće plošnih uzoraka (str.295-299) PDF 200 KB
S. Kastelic, J. Medved, P. Mrvar – Numeričko predviđanje izobličenja nakon zavarivanja s različnim slijedom zavarivanja i spajanja (str.301-305) PDF 259 KB
J. Matusiak, A. Wycioelik – Utjecaj tehnoloških uvjeta zavarivanja nehrđajućih čelika na emisiju zavarivačkih prašina (str.307-311) PDF 154 KB
Prethodna priopćenja
O. Híreš, I. Barény –Mehanička svojstva otkivaka u ovisnosti od izmjene oblika i kemijskog sastava uključaka (str.313-316) PDF 261 KB
M. Buršák, J. Michel’ – Utjecaj brzine deformacije na mehanička i tehnološka svojstva čeličnih traka (str.317-320) PDF 305 KB
M. Šiško Kuliš, Z. Mrduljša, B. Klarin – Prognoziranje granice razvlačenja betonskih čelika temeljem poznatog kemijskog sastava (str.321-324) PDF 118 KB
I. Samardžić, D. Bajić, Š. Klarić – Utjecaj aktivirajućeg topitelja na svojstva zavarenog spoja kod elektrolučnog zavarivanja svornjaka (str.325-329) PDF 265 KB
S. Cvetkovski, V. Grabulov, Z. Odanovic, D. Slavkov – Optimizacija parametra zavarivanja čeličnih cijevi za plinovode (str.331-334) PDF 208 KB
A. Yasar – Djelovanje alkoholno-benzinskih mješavina na emisiju ispušnih plinova i buke kod malih generatora (str.335-338) PDF 283 KB
M. Sekulić, Z. Jurković, M. Hadžistević, M. Gostimirović – Utjecaj mehaničkih karakteristika materijala obratka na glavnu silu rezanja pri čeonom glodanju (str.339-342) PDF 298 KB
Pregledni radovi
S. Dobatkin, J. Zrnik, Ilija Mamuzić – Razvitak intenzivnih plastičnih deformacija (IPD) kontinuiranog procesa za trake i šipkaste proizvode (str.343-347) PDF 352 KB
D. Malindžák, M. Straka, P. Helo, J. Takala – Metodologije za dizajniranje simulacijskog modela logističkih sustava (str.348-352) PDF 280 KB
R. Wieszała, B. Gajdzik – Djelotvornost upravljanja okolišem kod održivog razvoja metalurške tvrtke (str.353-356) PDF 100 KB
Strukovni rad
G. Kosec, G. Kovačič, J. Hodolič, B. Kosec – Pucanje naplatka avionskog kotača izrađenog od Al-slitine 2014-T6 (str.357-360) PDF 299 KB