Četvrti proljetni sastanak Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu s međunarodnim sudjelovanjem, “50 GODINA NUKLEARNE MEDICINE U OSIJEKU”, Osijek, 25. svibnja 2018.

Poštovani članovi Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu,

Obavještavamo Vas da će se Četvrti proljetni sastanak Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu s međunarodnim sudjelovanjem održati u Osijeku u petak 25. svibnja 2018. godine povodom obilježavanja 50 godina postojanja nuklearne medicine u Kliničkom bolničkom centru Osijek.

Sastanak će biti prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori, a obavijest o dodijeljenim bodovima bit će poslana naknadno.

Na linkovima ispod možete preuzeti program i pozivnicu skupa.

S poštovanjem,

Predsjednik Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu,

prof.dr.sc. Dražen Huić

Program                 Pozivnica