Memorijal Milana Velimirovića – #2

2. memorijalni turnir Milana Velimirovića održan je 5.10.2019.

Lokalni turniri održani u Srbiji računaju se kao dio Lige problemista Srbije, ali održani su i lokalni turniri u drugim zemljama. Turnir nije rejtingiran, jer su se rješavali samo dvopotezi, ali ovo je odlična vježba za rješavanje dvopoteza.

Zadano je 15 dvopoteza, a vrijeme za rješavanje je 150 minuta.

Problemi, rješenja, rezultati.