Osposobljavanje 2018

Raspored sati i predavanja za osposobljavanje za zvanje vatrogani dočasnik  koje se održava u  organizaciji VZG Novi Marof možete vidjeti na sljedećim linkovima:
pdf_logoRaspored osposobljavanja dočasnik.pdf

Raspored sati i predavanja za osposobljavanje za zvanje vatrogasac koje se održava u  organizaciji VZG Novi Marof možete vidjeti na sljedećim linkovima:

pdf_logoRaspored osposobljavanja N.Marof .pdf
pdf_logoRezultati ispita18-02-2018.pdf
pdf_logoRezultati završni ispit18-03-2018.pdf

pdf_logoRaspored osposobljavanja G.Kneginec .pdf
pdf_logoRezultati ispita25-02-2018.pdf

pdf_logoRaspored osposobljavanja V. Toplice .pdf
pdf_logoRezultati ispita04-03-2018.pdf