Zaštićene vrste

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode:

Pravna i fizička osoba koja namjerava uzgajati strogo zaštićenu zavičajnu divlju vrstu i/ili stranu divlju vrstu dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva zaštite prirode i okoliša podnošenjem zahtjeva.

Češljugar

Ministarstvo izdaje dopuštenje za uzgoj strogo zaštićene zavičajne vrste ako u postupku izdavanja dopuštenja utvrdi zakonitost podrijetla matičnih jedinki i opravdanost uzgoja sa stajališta očuvanja vrste.

Ako u postupku izdavanja dopuštenja za uzgoj stranih vrsta Ministarstvo utvrdi da postoji ekološki rizik, zatražit će od podnositelja zahtjeva da dostavi studiju o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu u roku koji ne može biti dulji od jedne godine. Studiju o procjeni utjecaja strane vrste na prirodu izrađuje ovlaštenik, a troškove izrade studije snosi podnositelj zahtjeva.

O podnesenom zahtjevu i studiji Ministarstvo informira javnost i provodi javnu raspravu. Na temelju stručnog mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode i uzimajući u obzir mišljenje javnosti, Ministarstvo izdaje dopuštenje za uzgoj strane vrste ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik.

Uzgajivač, odnosno vlasnik matične jedinke ili uzgojene jedinke strogo zaštićene životinje iz skupine kralježnjaka dužan je osigurati označavanje te jedinke na način propisan Zakonom o zaštiti prirode.


Zelendur

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimovka