Kako postati član

MATIČNI ČLAN
Članom Udruge HVIDR-a Dubrava može postati hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata s konačnim rješenjem ovlaštenog Ministarstva, koji ima Državljanstvo RH i posjeduje pravovaljanu potvrdu o pripadnosti postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske, a kojemu je status HRVI priznat konačnim rješenjem, te ima prebivalište na području djelovanja Zajednice udruga HVIDR-a Grada Zagreba i koji:
prihvaća načela, program i Statut udruge,
izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge HVIDR-a Dubrava.

PODUPIRAJUĆI ILI POČASNI ČLAN
Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Dubrava može imenovati podupirajuće i počasne članove Udruge.
Podupirajućim ili Počasnim članom može postati državljanin Republike Hrvatske koji je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonio ostvarivanju ciljeva Udruge.
Podupirajući ili počasni član nema pravo biti biran u tijela Udruge, nema pravo glasa na Skupštini.