Poziv za 9. sjednicu Predsjedništva – 06.03.2015.

UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA DUBRAVA
Vile Velebita 1 , 10040 Zagreb , Hrvatska , OIB: 88179867394 , IBAN: HR5224840081100800421
Telefon: 01/ 2992 956 , telefaks: 01/ 2993 395 , e-pošta: info@hvidradubrava.hr

Evidencijski broj: 22-03-2015

Datum: 02.03.2015.
Na prijedlog Predsjednika Udruge gospodina Slavka Oklješa, a u skladu sa Statutom Udruge, Predsjednik Udruge gospodin Slavko Oklješa objavljuje

P O Z I V

za devetu (9) redovnu sjednicu Predsjedništva Udruge, koja će se održati u petak, 06.03.2015. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Udruge, Vile Velebita 1 u Zagrebu, za koju predlaže sljedeći

Read More