Organizirano ljetovanje za djecu hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata osnovnoškolskog uzrasta i slabijeg socijalno ekonomskog statusa

Gradski ured za branitelje slijedom Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16 i 23/16),

provodi organizirano ljetovanje za djecu hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata osnovnoškolskog uzrasta i slabijeg socijalno ekonomskog statusa.

 

Zahtjevu za ljetovanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

  1. a) dokazostatusu hrvatskog branitelja (preslika iskaznice Ministarstva branitelja ili Potvrde o statusu branitelja)
  2. b) presliku osobne iskaznice roditelja hrvatskog branitelja
  3. c) presliku rodnog lista za dijete/djecu
  4. d) za djecu koja su ove školske godine završila 8. razred – preslika svjedodžbe ili potvrda škole o redovitom pohađanju osnovne škole

Korisnici pomoći temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i dječjeg doplatka dostavljaju i rješenje o vrstama socijalne pomoći ili dječjem doplatku.

 

Korisnici obiteljskih paketa putem Gradskog ureda za branitelje nisu obavezni dostaviti navedenu dokumentaciju.

 

Zahtjevi za ljetovanje zaprimaju se u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14,

od četvrtka 08. lipnja 2017. godine do popunjenosti kapaciteta,

sve potrebne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 01/6100-367 ili 01/6100-332.