Sportska sekcija – viseća kugla

DOMAĆINSTVO

mala liga

Udruga HVIDR-a Dubrava bit će domaćin MALE LIGE VISEĆA KUGLA 13.06.2015. godine, za sve dodatne informacije kontaktirati voditelja sportske sekcije gospodina Srečka Filipović na broj telefona: 098 664 314.

viseća kugla